Waheguru

Tagesplan

5.00 Uhr Parkash Shri Guru Granth Sahib
5.15 Uhr Fünf Gebete Nitnem / Panj Bani Nitnem
 
18.00 Uhr Abendgebet Rehras Sahib / evening prayer Rehras Nachtgebet Kirtan Sohila / Night Prayer Kirtan Sohila
19.00 Uhr Sukh Aasan Shri Guru Granth Sahib Ji